CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Website tamtrangkentam.com.vn tôn trọng quyền riêng tư đối với người dùng. Khi người dùng truy cập và trang web, chúng tôi sẽ đảm bảo quyền riêng tư của bạn theo những điều khoản dưới đây. Bạn nên chú ý vào trang này thường xuyên vì chúng tôi có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư này.

# Đọc thêm giới thiệu về chúng tôi: https://tamtrangkentam.com.vn/gioi-thieu/

Điều 1: Thông tin thu thập

1.Đối với khách hàng viếng thăm: người dùng không bị yêu cầu cung cấp thông tin mỗi khi ghé thăm website.

2.Đối với thành viên đăng kí tham gia hoạt động trên website: Yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân cần thiết cho quá trình sử dụng dịch vụ trên trang web.

Điều 2: Sử dụng thông tin thu thập

  1. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin riêng tư của bạn được bảo mật. Không sử dụng nó vì mục đích thương mại hay bất cứ mục đích nào khác. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi đã thực hiện và sử dụng các hệ thống và quy trình quản lý phù hợp.
  2. Chúng tôi cam kết sẽ công khai và minh bạch về cách thức sử dụng các thông tin của người sử dụng.
  3. Chúng tôi không sử dụng các thông tin của người dùng theo các phương thức chưa thông báo cho bạn.
  4. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin, không bán, phân phối hoặc cho thuê những thông tin cá nhân của bạn đến bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ phi bạn cho phép hoặc được yêu cầu theo luật định.

Điều 3: Bảo mật

Website tamtrangkentam.com.vn có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn. Thông tin người dùng sẽ được bảo mật trong trung tâm dữ liệu của chúng tôi và chỉ được truy cập khi cần kiểm tra nhận dạng thông tin cá nhân để thực thi chính sách về Chính sách riêng tư này.